ಸಂಕರ್ಕಿಸಿ

ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ʼಬಿʼ ಬ್ಲಾಕ್‌, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಕೆಂಗಲ್‌ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560027.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 80 - 22226627, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 80 - 22226630.
ಇ-ಮೇಲ್:‌ dultbangalore@gmail.com

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS